• +90 212 381 05 14

Herkes Bir Tüketici Grubuna Ait – Marketing Türkiye

Herkes Bir Tüketici Grubuna Ait – Marketing Türkiye

Değişen yaşam koşulları ve çalışma alışkanlıkları, pazarlama uzmanlarını yeni hedef grupları tanımlama ve onlara yönelik pazarlama faaliyetleri planlama arayışına yöneltiyor. Batı toplumlarında kişilerin sosyal özellikleri ve kariyer basamakları göz önünde bulundurularak yapılan hedef grup tanımlarına İngilizce kısaltmalarla isim veriliyor. İşte bu hedef grupların isimleri ve üyelerinin özellikleri:

BABYBOOMER (Bebek Patlaması): 2. Dünya Savaşı’ nda sonra dünyaya gelen ve bugünün yetişkinlerini içeren tüketici grubu. Şirketlerin hemen hemen tüm pazarlama faaliyetleri bu gruba yönelik olarak hazırlanmaktadır.

BOOMERANG GENERATION: Ailesinden ayrılıp yalnız yaşamaya başladıktan sonra, ekonomik sebeplerle baba evine tekrar geri dönmek zorunda kalan gençler.

CONFETTI GENERATION: Üzerlerine konfeti gibi yağan bilgi bombardımanından dolayı yaşananlar arasındaki bağlantıları kaybeden ve neye inanacağını bilemeyen medya ve bilgi toplumu.

DIGERATIS (DIGital litERATI): Dijital Edebiyatçılar. Bilişim endüstrisinin genç yetenekleri.

DINKS (Double Income No Kids): Çocuksuz çift gelirliler. Daha yüksek bir yaşam standartı için çocuk yapmayarak çalışmayı tercih eden çiftler.

DOBY (Daddy Old, Baby Young): Yaşlı baba, küçük bebek. Çocuksuz bir evlilikten sonra, boşanıp daha genç bir eşden, çocuk sahibi olarak, 40′ larında babalık duygusunu tadan erkekler.

DUMPIES (Downwardly Mobile Professionals): Yumpies’ in tam tersine artık kariyer olarak hiç bir yükselme olanağı kalmamış kişiler.

FLASHING 12:00 GENERATION: Yanıp sönen 12:00 nesli. Teknolojik ürünlerin tüm fonksiyonlarını kullanamayıp sadece en gerekli fonksiyonlarla yetinen grup. İsim, video aletlerinde ayarlanmadığı için sürekli yanıp sönen saat ekranından gelmektedir.

FRUPPIES (FRustrated Urban Professionals): Hüsrana uğramış şehirli profesyoneller. Yuppies’ in tam tersine tüketim toplumundaki bütün zevkleri kaybetmiş tüketici grubu.

GENERATION X ya da GENX: Bugün 15 – 30 yaşları arasında bulunan genç tüketici grubu. Bu grup, Douglas Coupland’ ın “Generation X” adlı romanında en güzel şekilde tanımlanmaktadır. GenX, çevre bilinci ile yetişen ilk nesil, ekonomik durgunluk ve işsizlik sorunlarından en çok etkilenen kesimdir. Bu gençler uzun zamandır “daha güzel bir gelecek” umudunu kaybeden ilk nesildir. Bir çoğunun ebeveynleri boşandığı için, en önemli özellikleri bireysellikleridir. Aynı zamanda “medya toplumu” olarak da tanımlanabilirler.

GRUMPIES (GRown-up and Mature People): Yetişkin ve olgun. Yuppies’ den biraz daha genç tüketici grubu. 10 yıl öncesine göre daha fazla satınalma gücüne sahip olan bu grup, gittikçe daha fazla miktarda pazarlamacıların ilgisini çekmektedir.

LIMER (Less Income and More Experience): Daha az gelirli fakat daha fazla tecrübeliler. Çok fazla kazanıp, çok harcamaktansa, ruhani değerlere daha fazla önem veren hayatın anlamını sorgulayıp insani ilişkilere ağırlık veren yeni tüketici grupları. Tüketimlerini en gerekli ürünlerle kısıtlayıp, ideallerini gerçekleştirmeye çaba gösterirler.

MOBY (Mom Old, Baby Young): Yaşlı anne, küçük bebek. Kariyer yapma uğruna ancak 40′ lı yaşlarında çocuk yapma şansına sahip olan kadınlar.

NETRAWOBECADO (NEver TRAvelling WOman BEtween CAts and Dogs): Kedi köpeği ile seyahate çıkamayan kadın. Biraz da kısaltmalarla dalga geçmek için üretilmiş ve günümüzün ev hayvanı tutkunu tüketicilerini anlatan bir kısaltma.

PLANETARE SOFTIES: Gezegenimsi uysallar. 1970 – 75 yılları arasında doğan ve GenX’ in bir alt grubu olan gençlik topluluğu. Pop tüketim yaşam tarzını benimseyen, küçük yaşta dünyanın bir çok yerini gezen, çevre romantizmi ve “Benetton multikültüründen etkilenen bir tüketici kesimidir.

PUPPIES (Poor Urban Professionals): Fakir şehirli profesyoneller. Yönetim kademelerinin en altında bulunan ve düşük gelirleri sebebiyle geçim zorluğu çeken tüketici grupları.

SAPPIES (Supurban Aging Professionals): Kariyerlerinin son yıllarını büyük şehirlerden kaçarak yerleştikleri sakin banliyö semtlerinde veya çiftliklerde geçiren kişiler.

SELPIES (SEcond Life People): İkinci yaşamlarındaki insanlar. Yaşlılık ve emeklilik dönemlerinde, yaşamlarını daha çok seyahat ederek geçiren, yüksek refah seviyesine sahip kişiler bu gruba girmektedirler.

SKIPPIES (SchoolKids with Income and Purchasing Power): Geliri ve satınalma gücü olan okul çocukları. Genellikle kolej ve üniversite döneminde çeşitli yan uğraşlar ile para kazanma imkanı bulunan gençleri tanımlamak için kullanılan terimdir.

SLOBBIES (SLOwer But Better working people): Daha yavaş fakat daha iyi çalışan insanlar. Dinks gibi para kazanmaya önem veren, fakat maaş ve kariyere fazla önem vermeyen kişilerdir. İşten aldıkları zevki önplanda bulundururlar.

TLWC (Third Level Working Couples): Üçüncü aşama çalışan çiftler. Ailenin geçimini sabit bir büro işi yerine, özel projelerde çalışarak sağlayan erkeklerin bulunduğu ailelere üçüncü aşama aileler adı verilmektedir.

TWENTYSOMETHINGS: Yirmiküsürler. Yirmili yaşlarını süren gençlik grubuna verilen isim.

WOOFS (Well-Off Older Folks) veya WOOPIES (Well-off Older People): Varlıklı yaşlı insanlar. Gençlik dönemlerinde çalışıp belli bir yaşam standartına ulaştıkları için      yaşlılık dönemlerinde hastalık, yalnızlık ve yoksulluk gibi dertlerle uğraşmayan mutlu yaşlı kuşak. Yaşlanan Slobbies genellikle bu gruba ait olurlar.

YAVIS (Young, Affluent, Verbal, Insured and Single): Genç, zengin, ağzı laf yapan, sigortalı, bekarlar. Bu da Amerikalı psikolog ve psikoterapistlerin ideal hasta profili olarak tanımladıkları grup.

YEPPIES (Young, European and Proud People): Gururlu, genç Avrupalılar. Özellikle Avrupa Birliği’ nin kurulmasından sonra, bu birliğin sağlayacağı olanaklardan yararlanmayı planlayan, ulusal değerlerini de kaybetmemeye özen gösteren gruplar.

YIFFIES (Young, Individualistic, Freedom-minded and Few): Genç, bireyci, özgürlüğüne düşkün ve az bulunan. Yaşam kalitesini lüksden daha çok önemseyen iş yaşamında bireysel özgürlüklerinin bilincindeki kişiler, farklı tüketim alışkanlıkları ile değişik bir kategoride toplanıyorlar.

YUMPIES (Young, Upwardly Mobile Professionals): Aldığı iyi eğitim ve yeterli iş tecrübesi ile şu an için alt yönetim kademelerinde bulunan, fakat ilerisi için ümit veren kişiler.

YUPPIES (Young Urban Professionals): Genç şehirli profesyoneller. Günümüz iş yaşamının orta ve üst kademelerinde yöneticilik yapan ve iyi bir gelecek için umut sahibi olan kişiler. Bu tip tüketiciler kariyer, marka, lüks ve materyalistliğe her şeyden fazla önem vermektedirler.

ZIPPIES (Zen-Inspired Professional Pagans): Zen öğretisinden esinlenen profesyonel putperestler. Uzakdoğu felsefesine özgü büyük bir iyimserlik ile belli toplulukların dayanışması altında stressiz yaşamı tercih etmiş gruplara bu isim verilmektedir. Bu grupların kendi müzik ve tüketim tarzları bulunmaktadır.